Het is onze missie om talenten enthousiast, gecommitteerd en betrokken te houden, zodat zij niet zullen overwegen de organisatie te verlaten.

Het past in onze visie om de Return on Investment tastbaar, meetbaar en voorspelbaar te laten zijn. We stellen meerdere maatregelen in het werk om dit te bereiken, en in dit artikel zullen we er twee verder uitwerken.

In de eerste plaats focussen we ons op diegenen die de grootste, maar vaak onvervulde potentie, hebben om talent binnen de organisatie te vermenigvuldigen: managers. Bij ING hebben we bijvoorbeeld bewezen dat managers de bekwaamheid kunnen verwerven om managers van talent te worden: niet alleen door talent waar te nemen, maar tevens door hen te betrekken, uit te dagen en aan te moedigen. De mogelijke ROI is, eerlijk gezegd, verbluffend hoog. Werknemers die zich betrokken voelen, bieden kansen tot een verdubbeling van hun productiviteit, creativiteit of inventiviteit (Wiseman, 2010). Daarnaast valt er een bedrag van €26.000 per vacature te besparen wanneer interne talenten promoveren op sleutelposities en er geen externe inhuur hoeft plaats te vinden.

In de tweede plaats boren we kansen aan om de zichtbaarheid van talent exponentieel te vergroten door managers binnen de organisatie direct ervaring op te laten doen met het potentieel dat die talenten kunnen bieden. De sleutel hiertoe is een heroverweging en herontwerp van de manier waarop we talent ontwikkelen en managen door hen kansen op groei aan te bieden naast hun dagelijkse rol, voor andere managers, teams of afdelingen. Enerzijds manier van leren door vermindert enkele van de niet-effectieve aspecten van talent pools, talent boards en talent reviews, en verhoogt de kansen voor talent om te worden uitgenodigd voor interne sollicitaties. Anderzijds zullen de additionele uitdagingen die talenten aangaan binnen hun organisaties een zichtbare en positieve impact en ROI hebben.

Wendy en ik zouden het fantastisch vinden om ook tweewekelijks voor jou te mogen schrijven. Geef jij je op voor onze nieuwsbrief?

Hartelijke groet,

Evert Pruis and Wendy Twisk

ROI on Talent